คู่มือการตั้งค่าและใช้งาน eduroam

 คุณสมบัติการต่อเชื่อม eduroam

  • SSID: eduroam
  • Security type: WPA2-Enterprise
  • Encryption: TKIP/AES
  • Network authentication method: PEAP (EAP-MSCHAPv2)

การตั้งค่าอุปกรณ์สำหรับผู้ใช้งาน eduroam ในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

Application ค้นหาสถานที่ให้บริการเครือข่าย eduroam

การใช้งาน eduroam ใน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ให้บริการระบบเครือข่าย eduroam ผ่านทาง SSID: eduroam ซึ่งการเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบเครือข่ายผู้ใช้งานต้องตั้งค่าตามคู่มือให้เรียบร้อยก่อนการใช้งาน ทั้งนี้ผู้ใช้บริการจะสามารถเข้าใช้บริการได้ก็ต่อเมื่อผ่านกระบวนการยืนยันตัวบุคคลด้วยบัญชีของตนเองจากสถาบันต้นสังกัดอย่างสมบูรณ์เสียก่อน

การล็อกอินเข้าใช้งานสำหรับบุคลากรและอาจารย์

Username คือ User สำหรับใช้งานระบบ e-service ตามด้วย @pkru.ac.th

Password คือ หมายเลขประจำตัวประชาชน

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ขอสงวนสิทธิ์ในการทำการบันทึกประวัติการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของผู้ใช้บริการ ซึ่งรองรับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

การใช้งาน eduroam ในสถาบันอื่น

บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ที่ปฏิบัติภาระกิจในมหาวิทยาลัยอื่น ที่ให้บริการระบบเครือข่าย eduroam สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตผ่านทางระบบเครือข่ายของสถาบันนั้นได้ โดยใช้ SSID: eduroam และบัญชี (Username และ Password) ที่ตนเองใช้งานอยู่เป็นประจำในมหาวิทยาลัยฯ ทั้งนี้ในการใช้งาน eduroam ผ่านระบบเครือข่ายสถาบันอื่น ผู้ใช้บริการจะต้องยอมรับและปฏิบัติตามเงื่อนไขการให้บริการของผู้ให้บริการตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด