ติดต่อสอบถาม

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

21 ถ.เทพกษัตรีย์ ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000

เบอร์โทร  :   076-240221

อีเมล์ :